Nøkkeltall

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Nøkkeltall

2009

2008

2007

2006

2005

Børskurs 31.12, kroner

50,00

27,08

55,21

57,01

69,38

Ligningskurs pr 1.1. påfølgende år, kroner

50,25

32,70

56,10

54,44

54,00

Utbytte pr egenkapitalbevis, kroner

1,75

0,83

3,96

3,62

4,23

Direkte avkastning 1)

3,5 %

3,1 %

7,2 %

6,3 %

6,1 %

Effektiv avkastning 2)

87,7 %

-43,8 %

3,2 %

-11,7 %

66,1 %

Bokført verdi pr egenkapitalbevis, kroner 3)

42,07

37,23

37,64

29,09

28,59

Resultat pr egenkapitalbevis, kroner 4)

6,88

3,00

6,54

6,48

6,46

Utdelingsforhold, netto 5)

42 %

33 %

84 %

68 %

67 %

Egenkapitalbevisprosent 6)

62,9

56,1

54,9 %

51,0 %

53,0 %

RISK-beløp pr 01.01 påfølgende år, kroner

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0,65

Antall utstedte bevis 31.12

120 933 730

74 903 345

70 969 909

60 305 560

60 305 560

Beholdning av egne bevis 31.12

353 116

294 264

294 264

244 264

157 269

Antall utestående bevis 31.12

120 580 614

74 609 081

70 675 645

60 061 296

60 148 291

Omsatte bevis pr år (% av utstedte bevis)

19 %

30 %

23 %

35 %

36 %


1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse.
3) Egenkapitalbeviseiernes kapital dividert på antall utestående bevis. Konsern for 2007 til 2009. Morbank for 2005 til 2006.
4) Egenkapitalbeviseiernes andel av konsernets resultat etter skatt.
5) Utbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av disponert resultat.
6) Eierandelskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv avsatt utbytte og fond for urealiserte gevinster). Som følge av emisjon i 2009 økte egen-kapitalbevisbrøken og anvendt brøk for 2009 er 57,2 prosent.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner