NØKKELTALL GRUNNFONDSBEVISNØKKELTALL
2003
2002
2001
2000
1999
Børskurs 31.12, kr
323,0
180,0
246,5
247,5
253,0
Ligningskurs pr 01.01 påfølgende år, kr
208,98
179,00
244,50
247,00
250,00
Utbytte pr grunnfondsbevis, kr
20
10
19
21
19
Direkte avkastning 1)
6,2 %
5,6 %
7,7 %
8,5 %
7,5 %
Effektiv avkastning 2)
85,0 %
-19,3 %
8,1 %
5,3 %
40,6 %
Bokført verdi pr grunnfondsbevis, kr 3)
219
206
219
214
193
Fortjeneste pr grunnfondsbevis, kr 4)
32,7
-2,8
24,7
40,4
40,4
Avsatt til utjevningsfond pr bevis, kr
12,6
-2,7
10,4
18,5
21,4
Utdelingsforhold, netto 5)
61 %
-357 %
77 %
52 %
47 %
Grunnfondsbevisprosent 6)
58,4 %
60,2 %
61,2 %
63,0 %
64,8 %
RISK-beløp pr 01.01 påfølgende år, kr
12,93
-2,91
9,46
18,47
28,44
Antall utstedte bevis 31.12
7 538 194
7 538 194
7 538 194
7 489 686
7 440 000
Beholdning av egne bevis 31.12
38 662
68 890
56 000
0
0
Antall utestående bevis 31.12
7 499 532
7 469 304
7 482 194
7 489 686
7 440 000
Omsatte bevis pr år (% av utstedte bevis)
31 %
27 %
20 %
19 %
39 %

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner