Ny direktørKonserndirektør Terje Vareberg er medlem av konsernledelsen i Statoil. Han er utdannet siviløkonom, og har en rekke leder- og styreverv i norsk industri bak seg bl. a. som adm. direktør i Agro Fellesslakteri, styreformann i Stavanger Aftenblad og styremedlem i Kverneland, Dyno og medlem av hovedstyre og arbeidsutvalg i NHO. Han sitter i dag som styreformann i SpareBank 1 SR-Bank og Borealis, og som styremedlem i SNF (stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning).

Terje Vareberg har lang toppledererfaring, og ellers en solid og variert bakgrunn fra næringslivet i regionen. Han har inngående kjennskap til de utfordringer finansbransjen og SpareBank 1 SR-Bank står overfor, gjennom sitt verv som styreformann i SpareBank 1 SR-Bank. Det er en meget erfaren leder som tar fatt på den krevende oppgaven å lede regionens største og ledende bank inn i det neste årtusen.

- Vi er svært fornøyd med ansettelsen av ny adm. direktør, og ser muligheten til å få kontinuitet i det gode arbeidet som adm. direktør Arne Norheim har lagt ned i SpareBank 1 SR-Bank. Banken fremstår i dag som regionens ledende bank med sterke allianser i både et lokalt, nasjonalt og nordisk perspektiv. Vår nye adm. direktør skal bidra til å styrke bankens konkurransekraft som et regionalt alternativ til finanskonsernene med hovedsete i Oslo, sier Ivar Kolnes, formann i bankens representantskap.

Terje Vareberg fratrer styret som styreformann fra dags dato. Han tiltrer som adm. direktør 1. januar 2000.

Stavanger, 8. juni 1999 <br> <br>SpareBank 1 SR-Bank <br> <br>Nærmere opplysninger kan gis av representantskapets formann Ivar Kolnes, tlf 51533035 eller mob. 90190600, styrets nestformann Tor Haver, tlf 51656758 eller mob. 91663254, eller informasjonssjef Frode Midttun tlf 51509396 eller mob. 90851591.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner