Ny eierandelskapital fullt innbetalt.

Ny eierandelskapital er NOK 3 031 085 675. Kapitalen er registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret. Firmattest er oversendt Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker