Nye medlemmer av konsernledelsen i SpareBank 1 SR-Bank

Inge Reinertsen er ansatt som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) med virkning fra 1. februar 2010. I tillegg er Stian Helgøy ansatt som konserndirektør for kapitalmarkedet med virkning fra 1. januar 2010. Begge vil inngå i konsernets ledergruppe.

Inge Reinertsen (f. 1971) har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001. Reinertsen var regionbanksjef for privatmarkedet på Haugalandet i perioden 2001 til 2007. Fra og med 2007 har Reinertsen vært administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Finans. I tillegg er han styreleder i SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning og varamedlem i Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling Haugalandet. Han har bred erfaring fra konsernets virksomhet.

Reinertsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finans og økonomisk styring. Inge Reinertsen har erfaring fra Arthur Andersen og Arthur Andersen Business Consulting som revisormedarbeider, konsulent og manager. Inge Reinertsen overtar etter Erling Øverland som har vært konstituert i stillingen fra 1. januar i år.

Stian Helgøy (f. 1973) er i dag direktør for SpareBank 1 SR-Markets. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001. Helgøy har hatt ulike stillinger i bankens kapitalmarkedsdivisjon. Han har tidligere erfaring fra DnB NOR Markets som megler innen renter og valuta, samt fra Interkraft Trading som megler innen derivater.

Helgøy er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI Sandvika. Han overtar etter Sveinung Hestnes som går over i stillingen som administrerende direktør i Vågen Eiendomsmegling. SpareBank 1 SR-Bank eier 49 prosent av Vågen Eiendomsmegling.


Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner