Nytt rentekutt fra SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån og innskudd til
privatkunder med inntil 0,25 prosentpoeng.
Bakgrunnen for rentereduksjonen er fallende markedsrenter.
Beste nominelle boliglånsrente blir etter endringen 2,95 %.
 
De nye rentebetingelsene vil for nye lån gjelde fra 23. juni og fra
28. juli for eksisterende lån og innskudd.
 
Stavanger, 18. juni 2009
 
 
Nærmere opplysninger kan gis av Konserndirektør kommunikasjon
Thor-Christian Haugland på telefon 480 31633.


http:\\www.sr-bank.no

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner