Nytt rentekutt fra SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån og innskudd til privatkunder med inntil 0,5 prosentpoeng.
Bakgrunnen er fallende markedsrenter og forventninger om ytterligere nedgang etter gårsdagens rentebeslutning i Norges Bank. Vår beste nominelle boliglånsrente blir etter endringen 3,20 %. For å få vår beste rente, må kundene ha et boliglån innenfor 75 prosent av boligens verdi, samt ha flere av sine bank- og forsikringsprodukter hos oss. De nye rentebetingelsene vil for nye lån gjelde fra 12. mai og fra 19. juni for eksisterende lån og innskudd.
 
Stavanger, 7. mai 2009
 
Nærmere opplysninger kan gis av Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland på telefon 480 31633 eller Informasjonssjef Frode Sandal på telefon 908 90653

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner