Omdanning av Sparebank 1 SR-Bank til aksjebank

Finansdepartementet ga tillatelse til omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank 21. juni 2011 og skattelempe ble innvilget 1. juli 2011.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank finner vilkårene gitt av Finansdepartementet tilfredsstillende og vedtok i møte 27. oktober 2011 å anbefale overfor bankens representantskap i møte 23. november 2011 om gjennomføring av omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank. Det forventes at omdanningen vil skje med virkning fra 2. januar 2011.

Stavanger, 28. oktober 2011

Styret i SpareBank 1 SR-Bank


Kontaktpersoner:

Arne Austreid, adm. direktør, 900 77334

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, 909 95033

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner