Oppbudsbegjæring Karmsund Maritime Service AS

SpareBank 1 SR-Bank tar melding om oppbudsbegjæringen til etterretning.
Bankens samlede eksponering overfor selskapet Karmsund Maritime Service AS er ca MNOK 290 tatt hensyn til garanti gitt av det statlige Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK).
Bankens eksponering er i all hovedsak knyttet til byggefinansiering av to fartøy kontrahert av Solstad Shipping AS samt garanti for inngått kontrakt med rederiet Lewek i Singapore. Det første fartøyet, kontrahert av Solstad Shipping AS, er under utrustning ved verftets anlegg på Karmøy. Det andre fartøyet er under bygging ved et skrogverft i Polen.
Den oppståtte situasjon vil bli reflektert i de samlede tapsavsetninger for 1. kvartal. Nivået for disse avsetninger forventes, samlet sett, å ligge innenfor et normalnivå for nåværende økonomiske konjunkturer.
 
Stavanger 10. mars 2009
 
Spørsmål kan rettes til:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner