Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2008

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2008  for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Tirsdag, 12. august 2008 kl. 16.30
 
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
  
Møtet avholdes med webcast.
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med motorkutteren "Jomfruen" med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Seri Berge, telefon 51 50 95 50 eller e-mail: seri.berge@sr-bank.no eller Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail:   inger.tuxen@sr-bank.no

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner