Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2008

Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2008
 
I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2008  for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Tirsdag, 12. august 2008 kl. 16.30
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
  
Møtet avholdes med webcast.
Presentasjonene vi holdes av:
 
SpareBank 1 Gruppen AS:              CEO Eldar Mathisen
 
SpareBank 1 Nord-Norge:               CEO Hans Olav Karde
 
SpareBank 1 Midt-Norge:               CEO Finn Haugan
 
SpareBank 1 SR-Bank:                    CEO Terje Vareberg
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med motorkutteren "Jomfruen" med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Inger Årsvoll Tuxen, tlf. 51 50 95 51 eller e-mail:   inger.tuxen@sr-bank.no
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner