Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2008

Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2008
 
I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2008  for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Tirsdag, 12. august 2008 kl. 16.30
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
  
Møtet avholdes med webcast.
Presentasjonene vi holdes av:
 
SpareBank 1 Gruppen AS:              CEO Eldar Mathisen
 
SpareBank 1 Nord-Norge:               CEO Hans Olav Karde
 
SpareBank 1 Midt-Norge:               CEO Finn Haugan
 
SpareBank 1 SR-Bank:                    CEO Terje Vareberg
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med motorkutteren "Jomfruen" med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Inger Årsvoll Tuxen, tlf. 51 50 95 51 eller e-mail:   inger.tuxen@sr-bank.no
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner