Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2009

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2009 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Onsdag, 12. august 2009 kl. 16.30
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
 
Møtet avholdes med webcast.
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania, med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 18.30. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Seri Berge, e-mail: seri.berge@sr-bank.no eller 
telefon 51 50 95 50 eller Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51.
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner