Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2010

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2010 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:

Onsdag, 11. august 2010 kl. 16.00
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo


Møtet avholdes med webcast.
Presentasjonene holdes av:

SpareBank 1 Nord-Norge: Adm. direktør Hans Olav Karde

 
SpareBank 1 SMN: Adm. direktør Finn Haugan

 
SpareBank 1 SR-Bank: Adm. direktør Terje Vareberg og
  Konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

 
SpareBank 1 Gruppen AS: Adm. direktør Kirsten Idebøen

 


Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania, med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.

For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Inger Å. Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail inger.tuxen@sr-bank.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner