Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank 1. kvartal 2010

I forbindelse med fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2010 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Fredag, 30. april 2010 kl 08.15
Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo

Adm. direktør Terje Vareberg og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Terje Vareberg
Adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner