Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank 3. kvartal 2009

Representantskapet godkjente 20. oktober tiltakene for å styrke SpareBank 1 SR-Banks egenkapital. Vi tillater oss derfor å minne om presentasjon og fremleggelse av resultat for 3. kvartal 2009:
 
Fredag, 23. oktober 2009 kl 09.00
Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo
 
Adm. direktør Terje Vareberg vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
 
Det vil bli servert frokost.
 
Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner