Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank foreløpig årsregnskap 2008

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig årsregnskap 2008 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:
 
Fredag, 13. februar 2009 kl 08.15
Grand Hotel, Oslo
 
Adm. direktør Terje Vareberg og vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank. Møtet avholdes med web-cast.
 
Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00.
 
Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank
 
Terje Vareberg
Adm. direktør
 
 
 
 
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner