Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank foreløpig årsregnskap 2009

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig årsregnskap 2009 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Fredag, 5. februar 2010 kl 08.15

Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo

Adm. direktør Terje Vareberg og vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank. Møtet avholdes med web-cast.

Det vil bli servert frokost fra kl 08.00.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 SR-Bank

Terje Vareberg

Adm. direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner