Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank foreløpig årsregnskap 2011

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig årsregnskap 2011 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Onsdag, 8. februar 2012 kl 08.15
Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo

Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.

Møtet avholdes med web-cast. Link vil bli lagt ut på www.sr-bank.no under Investor Relations

Det vil bli servert frokost fra kl 08.00.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Arne Austreid
Adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner