Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS, 1. kvartal 2011

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 1. kvartal 2011 for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:

 

Fredag 29. april 2011 kl. 08.30    
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo

 

Presentasjonene holdes av:

 

SpareBank 1 SR-Bank:    
Adm. direktør Arne Austreid og
Konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

 

SpareBank 1 Gruppen AS:        
Adm. direktør Kirsten Idebøen

 

 

Det vil bli servert frokost fra kl 08.15.

 

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner