Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS 1. kvartal 2009

I forbindelse med fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2009 for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:
 
Tirsdag, 28. april 2009 kl 08.15
Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo
 
Adm. direktør Terje Vareberg og konstituert konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konstituert adm. direktør Kirsten Idebøen vil presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00.
 
Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank
 
Terje Vareberg
Adm. direktør

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner