Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS 2. kvartal 2007

 I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2007 for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS, inviteres det til presentasjon:
 
Tirsdag, 7. august 2007 kl. 17.00

Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
 
Adm. direktør Terje Vareberg og konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø  vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
Adm. direktør Eldar Mathisen vil presentere regnskapet for SpareBank 1 Gruppen AS. Møtet avholdes med webcast.
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med S/Y Frøia med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 18.30. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt Seri Berge, telefon 51 50 95 50 eller e-mail: seri.berge@sr-bank.no.
 
Med hilsen
SpareBank 1 SR-Bank                                                                      SpareBank 1 Gruppen AS
 
 
Terje Vareberg                                                                                  Eldar Mathisen
Adm. direktør                                                                                   Adm. direktør

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner