Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank

* Resultatvekst på 8% til 111 mill kroner i 1.kvartal

* Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2%

* Betydelig vekst i kundeinnskudd (+17%)

* 16% vekst i utlån

* Netto økte renteinntekter og stabil margin

* Ytterligere redusert kostnadsprosent (1,87%)

* Fortsatt lave tap og mislighold

Resultatvekst i 1. kvartal

SR-Bank konsernet oppnådde i 1.kvartal et resultat før skatt på 110,6 mill kroner. I forhold til samme periode i fjor er dette en økning på 8 mill kroner (8%). Resultatøkningen er en følge av økte renteinntekter, økt kostnadseffektivitet og god kvalitet i låneporteføljen.

Sunn økonomi og god likviditet i kundemassen gir konsernet en historisk vekst i kundeinnskudd på hele 16,9%. Til sammenligning økte innskuddene i 1.kvartal ifjor med mindre enn 1%. Konsernets utlån har hittil i år økt med 4,5% til 25.3 mrd., som gir en årsvekst på 15,8%. Rentemarginen ved utgangen av mars utgjorde 2,56% av forvaltningskapitalen, sammenlignet med 2,72% ved årsskiftet. Veksten i netto provisjonsinntekter har avtatt i forhold til fjoråret. Veksten i 1.kvartal var på 6% sammenlignet med fjoråret. Tap og mislighold er fortsatt lavt.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i første kvartal 128 mill kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,87%, en forbedring fra 2,17% i samme tidsrom ifjor. Dette er en betydelig forbedring i bankens kostnadseffektivitet som er forårsaket av god vekst i volum og null-vekst i driftskostnadene. IT-kostnadene er redusert med 15% sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Samtidig har kostnadene for personal og markedsføring økt noe.

Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 19,2%.

Styret forventer en tilfredsstillende utvikling resten av året.

Stavanger, 23.april, 1998

Styret for Sparebanken Rogaland

Ytterligere opplysninger kan fås av

adm.direktør Arne Norheim, tlf.: 51509555,

viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf.: 51509556 og

finansdirektør Sveinung Hestnes, tlf.: 51509558.Full kvartalsrapport inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/ROGG/DR/rogg98k1_no.pdf

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner