Prospekt - emisjon av grunnfondsbevis i SpareBank 1 SR-Bank

Prospektet er nå tilgjengelig på SpareBank 1 SR-Banks nettsider på www.sr-bank.no. Prospektet sendes også ut til alle grunnfondsbeviseiere pr. 2. mars 2007.
 
Det skal gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon av 3.753.831 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eiere av grunnfondskapitalen pr. 2. mars 2007. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium etablert av First Securities ASA. Garantikonsortiet garanterer for at alle grunnfondsbevisene i fortrinnsrettsemisjonen blir tegnet, men garanterer ikke for innbetaling av de tegnede og tildelte grunnfondsbevisene.
 
I tillegg skal det gjennomføres en rettet emisjon mot fast ansatte i SpareBank 1 SR-Bank av minimum 1 og maksimum 342.450 grunnfondsbevis.
 
Tegningskurs i begge emisjonene er NOK 146 pr. grunnfondsbevis.
Tegningsperioden løper fra og med 9. mars til og med 23. mars 2007.
 
Et grunnfondsbevis eiet ved utløpet av 2. mars 2007 gir en tegningsrett. Seks tegningsretter gir rett til tegning av et nytt grunnfondsbevis til tegningskurs NOK 146. Tegningsrettene vil være børsnoterte og fritt omsettelige i tegningsperioden og må benyttes til tegning eller videreselges innen utløpet av tegningsperioden, 23. mars 2007 kl. 16.30, da de vil være verdiløse etter dette tidspunkt. Tickerkode for tegningsrettene er ROGGT. Tegningsrettene forventes å være godskrevet den enkelte grunnfondsbeviseiers VPS-konto 8. mars 2007.
 
Tildeling vil skje ca. 29. mars 2007, og betaling for de tildelte grunnfondsbevisene vil være ca. 3. april 2007.
 
Totalt emisjonsbeløp vil være minimum NOK 548.059.472 og maksimum NOK 598.057.026.
 
First Securities ASA er tilrettelegger for emisjonene.
 
Stavanger, 7. mars 2007
 
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53 / 91 10 04 48
Konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K. Nærø, telefon 51 50 95 61 / 95 26 59 60

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner