Redegjørelse fra revisor ifbm utbytteemisjon

------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/sparebank-1-sr-bank/r//redegjorelse-fra-revisor-ifbm-utbytteemisjon,c9317894 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Main/2876/9317894/54296.pdf Redegjørelse fra revisor ifbm utbytteemisjon

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.