Representantskapsmøte 24 mars - ettersendelse av sak 3

Det vises til utsendt innkalling til representantskapets møte, torsdag, 24. mars kl. 18.00. Vedlagt oversendes saksnotat til sak nr. 3 - ny pensjonsordning i SpareBank 1 SR-Bank konsernet.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.