Resultat preget av lavere renteinntekter og økte tapsavsetninger. Redusert utlånsvekst.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 114 millioner kroner i første kvartal 2009, 72 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 5,3 prosent.
 
- Dette er et akseptabelt resultat når man tar hensyn til presset på rentemarginen og utfordringene i norsk og internasjonal økonomi. Resultatet før tap er imidlertid 57 millioner kroner bedre enn samme periode i 2008, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.
 
Konsernet merker at aktivitetsnivået i norsk økonomi er betydelig redusert, selv om fortsatt høye oljeinvesteringer i regionen demper nedgangen. Dette fører blant annet til lavere etterspørsel etter lån.
 
- Det er gledelig å registrere at EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS både leverer et godt resultat og omsetter flere boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er et resultat av styrket markedsposisjon og et boligmarked i bedre balanse enn ventet. Jeg er også imponert over resultatene til SpareBank 1 SR-Finans, sier Vareberg.
 
Nøkkeltall for 1. kvartal 2009 (1. kvartal 2008 i parentes):
-        Resultat før tap og skatt: 246 mill kr (189 mill kr)
-        Netto tapsavsetninger: 132 mill kr (3 mill kr)
-        Resultat før skatt: 114 mill kr (186 mill kr)
-        Resultat etter skatt: 79 mill kr (128 mill kr)
-   Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,3 % (9,0 %)
-   Netto renteinntekter: 349 mill kr (378 mill kr)
-   Netto provisjons- og andre inntekter: 208 mill kr (194 mill kr)
-   Netto avkastning på finansielle investeringer: 58 mill kr (-34 mill kr)
-   Utlånsvekst: 1,3 % (5,0 %) hittil i år, herav PM: 0,9 % og BM: 2,0 %
-   Innskuddsvekst: 1,4 % (3,5 %) hittil i år, herav PM: 0,2 % og BM: 1,3 %   
-   Resultat pr grunnfondsbevis: 0,50 kr (0,83 kr)
-   Kjernekapitaldekning: 6,6 % (7,2 %)
 
- Vi venter fortsatt lav utlånsvekst og legger vekt på tett kundeoppfølging for å bistå våre kunder i et krevende marked. Tett dialog med kundene, tiltak for å øke renteinntektene og tiltak for å redusere kostnader blir viktig fremover, sier Vareberg.
 
- Økte kapitalkrav vil også bli gjort gjeldende for norske banker. Vi tar sikte på å øke kjernekapitaldekningen til minimum 9 prosent, slik at vi er godt posisjonert når kapitalmarkedene bedres. Kapitaltilførsel fra Statens Finansfond er et alternativ som vil bli vurdert når betingelsene foreligger, sier Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no
 
Stavanger, 28. april 2009
 
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 915 56 542
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 48031633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.