Resultateffekter for SpareBank 1 SR-Bank

Kjøpet av Glitnir Bank ASA
I forbindelse med overtakelsen av Glitnir Bank ASA, nå BNbank ASA, vil SpareBank 1
SR-Bank inntektsføre en badwill på om lag 400 millioner kroner i sitt konsernregnskap for 2008. SpareBank 1 SR-Bank eier 20 prosent av aksjene i BNbank ASA.
 
Et konsortium av SpareBank 1-bankene overtok BNbank ASA i desember 2008 for 300 millioner kroner.
 
Badwill fremkommer som et resultat av vurdert verdi av BNBank ASA pr 31.12.08 fratrukket kjøpspris.         
 
Negativt resultat i SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen, hvor SpareBank 1 SR-Bank har en eierandel på 19,5 prosent, forventer et negativt resultat etter skatt i 2008 på mellom 600 og 800 millioner kroner. Underskuddet er i sin helhet knyttet til datterselskapet SpareBank 1 Livsforsikring. Alle øvrige datterselskaper i konsernet leverer positive resultater for året 2008.
 
For øvrig vises det til egen melding fra SpareBank 1 Gruppen.
 
Økte tapsavsetninger
En vurdering av behovet for økte spesifiserte tapsavsetninger samt gruppeavsetninger gir netto økte tapsavsetninger i 2008 på omlag 375 millioner kroner.
 
 
Overskudd før skatt for konsernet ventes å bli mellom 600 og 700 millioner kroner.
 
 
SpareBank 1 SR-Bank vil offentliggjøre foreløpig regnskap for 2008 fredag 13. februar 2009.
 
 
 
Stavanger, 16. januar 2009
 
 
 
Kontaktperson i SpareBank 1 SR-Bank:
Administrerende direktør Terje Vareberg på telefon 911 00448
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner