Resultatpresentasjon, 2. kvartal 2011

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2011 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen

inviteres det til presentasjon:

 

Onsdag, 10. august 2011 kl. 16.00
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo

 

Presentasjonene holdes av:

 

SpareBank 1 Nord-Norge
adm. direktør Hans Olav Karde

 

SpareBank 1 SMN
konsernsjef  Finn Haugan

 

SpareBank 1 SR-Bank
adm. direktør Arne Austreid

 

SpareBank 1 Gruppen
adm. direktør Kirsten Idebøen

 

Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med seilskuten Christiania, med avgang fra Rådhusbryggen ca kl. 19.00. Retur ca kl. 22.00.

 

For påmelding til presentasjon og båttur,

vennligst send melding til e-post: inger.tuxen@sr-bank.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner