RISK

RISK = Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital
 
For å unngå dobbelbeskatning av selskapet og aksje-/grunnfondsbeviseierne, reguleres den skattemessige inngangsverdi for norske eiere av aksjer og grunnfondsbevis. Denne reguleringen skjer i henhold til RISK-reglene ved at anskaffelseskosten for grunnfondsbeviset justeres for endringer i selskapets beskattede egenkapital for den aktuelle eierperiode. RISK-beløpet for SpareBank 1 SR-Banks grunnfondsbevis har de siste år vært som følger:
År
Ligningskurs pr. 31.des.
Markedskurs pr. 31.des.
Markedskurs pr. 31. des. justert for splitt/fondsemisjoner
RISK-beløp pr. 1. jan.
RISK-beløp pr. 1. jan. justert for splitt/fondsemisjoner
2006
150,40
189,00
189,00
1,79
1,79
2005
149,18
229,50
229,50
15,14
6,06
2004
234,00
360,00
144,00
12,93
4,31
2003
208,98
321,50
107,17
-2,91
-0,97
2002
179,00
179,00
59,67
9,46
3,15
2001
244,50
244,50
81,50
18,47
6,16
2000
247,00
247,00
82,33
28,44
9,48
1999
250,00
250,00
83,33
27,74
9,25
1998
190,00
190,00
63,33
26,18
8,73
1997
179,25
239,00
79,67
29,05
9,68
1996
130,13
173,50
57,83
5,63
1,88
1995
109,88
146,50
48,83
-13,03
-4,34
1994
86,25
115,00
38,33
 
 
 
RISK-reglene er opphevet fra 1. januar 2006

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner