ROGG - ANSVARLIG LÅN - TEGNINGSPERIODE SLUTT

Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Banks ansvarlige lån er over. Det er tegnet for NOK 750 millioner og ytterligere tegning er ikke mulig. Lånets pålydende blir NOK 750 millioner og er rentebærende fra 2.desember 2011 med kupong 3 måneders Nibor + 350.

"Dette lånet, sammen med den nylig utstedte fondsobligasjonen, gir banken en ytterligere bedret kredittkvalitet. Dette styrker bankens evne til å innhente funding til gode betingelser i det norske og internasjonale markedet" sier finansdirektør Inge Reinertsen.

SpareBank 1SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner