ROGG - endret rating fra Fitch

Fitch Ratings har den 25. mars 2011 publisert vedlagte oppdatering av SpareBank 1 SR-Bank sine kredittratinger.

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95033
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656
Dag Hjelle, finanssjef, telefon 909 50088

Se vedlagte pressemelding.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker