ROGG - EVIGVARENDE FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank vurderer å utstede en evigvarende fondsobligasjon på minimum NOK 500 millioner. Lånet er evigvarende med ordinær innløsningsrett for utsteder etter 5 år, og uten step up dersom lånet løper videre etter dette. Utsteder har rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital.
SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner