ROGG - EVIGVARENDE FONDSOBLIGASJON - FULLTEGNET

Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Banks fondsobligasjon er over. Det er tegnet for over NOK 1 milliard og ytterligere tegning er ikke mulig. Lånets pålydende blir NOK 1 milliard og er rentebærende fra 25. november med kupong 3 måneders Nibor + 500.

"Den innhentede kapitalen styrker bankens soliditet ytterligere. Det betydelige volumet sammen med prisen er et sterkt bevis for den tillit som banken har i et urolig finansmarked" sier finansdirektør Inge Reinertsen.

SpareBank 1 SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner