ROGG - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISIN00010345895

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri evigvarende ansvarlig obligasjonslån med ISIN00010345895 før forfall ("call") til pari kurs (100 %). Lånet har utestående volum på NOK 170 mill. Calldato er 21.12.2011. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.
 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner