ROGG - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL XS0279791908

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ("call") evigvarende ansvarlig obligasjonslån XS0279791908 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er SEK 200 mill. Calldato er 20.12.2011. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

 

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner