ROGG - Ny firmaattest

Ny grunnfondsbeviskapital er NOK 1 865 962 675. Kapitalen er registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret.

Firmaattest er oversendt Oslo Børs.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner