ROGG - NYTT ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank vurderer å utstede et ansvarlig lån på minimum NOK 500 millioner. Lånet har 10 års løpetid med ordinær innløsningsrett for utsteder etter 5 år (5+5), og uten step up dersom lånet løper videre etter dette. Utsteder har rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som ansvarlig lånekapital.

SpareBank 1 SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner