ROGG - Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank 3. kvartal 2010

I forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2010 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Torsdag, 28. oktober 2010 kl 18.00
NB! Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo

Adm. direktør Terje Vareberg vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.

Enkel bevertning.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no


Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Terje Vareberg
Adm. Direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner