ROGG - Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank 3. kvartal 2011

 

I forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2011 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Fredag 28. oktober 2011 kl 08.15
i Shippingklubben, Haakon VII's gt, Oslo

Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.

Det serveres frokost fra kl 08.00.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no (el.evt. telefon 51 50 95 51).

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Arne Austreid
Adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner