ROGG - Tegningskurs ved utbytteemisjon

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i dag fastsatt tegningskurs på kr 47,50 i forbindelse med den forestående utbytteemisjonen rettet mot eksisterende grunnfondsbeviseiere. Det vises til tidligere utsendt børsmelding samt til tegningsinnbydelse som sendes grunnfondsbeviseiere registrert per 27.03.2008. Tegningsperioden er fra 10. til 23. april 2008.
 
Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K  Nærø, telefon 95 26 59 60.
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner