(ROGG) Gjennomføring av omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) - offentligjøring av prospekt

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i dag 21. desember 2011 vedtatt endelig gjennomføring av omdanning til allmennakseselskap (ASA).

Det er utarbeidet prospekt i forbindelse med gjennomføring av omdanningen med påfølgende notering 2. januar 2012 av 199 489 669 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA på Oslo Børs. Prospektet er tilgjengelig på www.sr-bank.no.

Stavanger, 21. desember 2011

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker