(ROGG) Siste noteringsdag 30.12.2011

I forbindelse med omdanning av SpareBank 1 SR-Bank fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap (ASA) vil siste noteringsdag for bankens egenkapitalbevis være 30.12.2011. Fra og med 2. januar 2012 vil ticker bli endret fra ROGG til SRBANK.

Fra og med 3. januar 2012 vil SRBANK inngå i OSEAX All-share indeks og sektorindeks OSE40 Financials/OSE4010 Banks.

Likviditetssegment: Match.

Egenkapitalbeviseiere som på omdanningstidspunktet får 1 aksje i vederlag pr. egenkapitalbevis de eide på omdanningstidspunktet vil få sine aksjer registrert på ISN-nr. NO 001 0631567 fra og med 3. januar 2012. Handler i aksjene på Oslo Børs 2. januar 2012 vil gjennomføres på ISIN-nr. NO 001 0631567 mens i VPS vil beholdning være registrert på ISIN-nr. NO 000 6000009. Fra og med 3. januar 2012 vil handler i aksjene på Oslo Børs og beholdning i VPS være registrert på ISIN-nr. NO 001 0631567. Børsmedlemmene gjøres derfor oppmerksom på å gjennomføre dekningskontroll mot ISIN-nr. NO 000 6000009 2. januar 2012.

Stavanger, 30. desember 2011

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner