Sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank godkjennes

SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank fikk 22. oktober 2010 nødvendig tillatelse fra Finansdepartementet til å kunne gjennomføre sammenslåingen, jf. børsmelding av 28.06.2010.

Opprettelse av stiftelse med formål å bidra til allmennyttig næringsutvikling i de markedsområder hvor Kvinnherad Sparebank har sin virksomhet, jf. Hovedavtalens 6.4, vil skje i samsvar med de vilkår som Finansdepartementet har gitt i ovenfor nevnte vedtak om tillatelse til sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank.

 

Etter avtaleverket er det et vilkår for sammenslutning at SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank/SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad gis skattelempe av Finansdepartementet ved overføring av aktiva og passiva fra Kvinnherad Sparebank til SpareBank 1 SR-Bank mot oppgjør i egenkapitalbevis. Søknaden om skattelempe er fortsatt til behandling i Finansdepartementet. SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank vil avvente utfallet av denne før sammenslutningen gjennomføres.

 

Det tas sikte på at endelig godkjenning av gjennomføring kan gjøres av styrene i de to respektive bankene, henholdsvis 27. og 28. oktober 2010, og dermed at sammenslåingen gjennomføres med virkning fra 1. november 2010.

 

Stavanger 25. oktober 2010

 

Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Vidar Torsøe, direktør investor relations, telefon 970 80 656
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner