Signert fusjonsplan mellom SpareBank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap SpareBank 1 SR-Finans AS

Styrene i SpareBank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap SpareBank 1 SR-Finans AS har signert en felles fusjonsplan, datert 24. august 2016, for fusjon mellom de to selskapene, med SpareBank 1 SR-Bank ASA som overtakende selskap.

Styrene i selskapene planlegger å fatte beslutning om fusjon i styremøter som forventes avholdt rundt 26. september 2016. Fusjonen vil gjennomføres som en mor-/datterfusjon uten vederlag etter de forenklede reglene i allmennaksjeloven § 13-24.

Fusjonsplanen, halvårsrapport per juni 2016, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for begge selskap er tilgjengelig for utskrift og nedlasting på selskapets hjemmeside med adresse www.sr-bank.no/investor.

Stavanger, 25. august 2016

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner