Solid resultat, moderate tap og dempet utlånsvekst for SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 395 mill kroner i første kvartal 2010. Resultatet er 281 mill kroner høyere enn i første kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,8 prosent.


- Dette er et solid resultat som reflekterer en god utvikling i bankdriften. Vi har en stabil utvikling i netto renteinntekter og tapene er moderate, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.


- Vi opplever fortsatt lav etterspørsel etter kreditt fra næringslivet. Veksten i utlån til privatmarkedet er god og vi fortsetter å ta betydelige markedsandeler i en landsdel med god økonomi blant husholdningene.  Kostnadsutviklingen er moderat i banken. Dette er et resultat av de tiltak vi satte i verk i 2009, framhever Vareberg.

Nøkkeltall for 1. kvartal 2010 (1. kvartal 2009 i parentes):

 • Resultat før skatt: 395 kr (114 mill kr) 

 • Resultat etter skatt: 298 mill kr (81 mill kr) 

 • Egenkapitalavkastning etter skatt 14,8 % (5,3 %) 

 • Netto tapsavsetninger: 69 mill kr (132 mill kr) 

 • Netto renteinntekter: 437 mill kr (349 mill kr) 

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 260 mill kr (208 mill kr) 

 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 79 mill kr (58 mill kr) 

 • Resultat pr egenkapitalbevis: 1,55 kr (0,50 kr) 

 • Utlånsvekst (inkl. lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) siste 12 måneder: 5,8 % (15,8 %) 

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -0,9 % (2,5 %) 

 • Kjernekapitaldekning: 9,4 % (6,6 %) 


- Norge har vært skånet for store utslag av finanskrisen. Vi opplever igjen optimisme og ser tydelig tegn på forsiktig vekst i økonomien. Etter at konsernet hentet 1,2 milliarder kroner i ny egenkapital høsten 2009, er konsernet godt posisjonert for fortsatt vekst og utvikling, avslutter administrerende direktør Terje Vareberg.


Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no


Stavanger, 29. april 2010Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033

Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.