SpareBank 1 får konsesjon for å kjøpe Glitnir Bank

Finansdepartementet har gitt konsesjon til SpareBank 1-bankene om kjøp av samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.
 
SpareBank 1-bankene overtar Glitnir Bank for 300 millioner kroner. Kjøpet gjennomføres uten tilførsel av ny kapital.
 
De nye eierne av Glitnir Bank er SpareBank 1 SMN (25 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (20 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (20 prosent), 16 samarbeidende sparebanker (20 prosent) og Sparebanken Hedmark (15 prosent).
 
- Dette er en gledens dag i SpareBank 1 og i Glitnir Bank. Konsesjonen er på plass, og alle forutsetninger for kjøpsavtalen er oppfylt. Dette gjelder blant annet heving av arrestene som er blitt tatt i aksjene i Glitnir Bank, slik at transaksjonene kan gjennomføres som forutsatt, sier administrerende direktør Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen som blir styreleder i Glitnir Bank.
 
- Nå kan vi intensivere arbeidet med å finne en langsiktig industriell og markedsriktig løsning for banken. Siktemålet er å ha bygd et nytt fundament for banken i løpet av første kvartal 2009, sier Mathisen.
 
Nytt styre
Mathisen vil i styret få med seg finansdirektør Kjell Fordal i SpareBank 1 SMN (nestleder), finansdirektør Lisbeth K. Nærø i SpareBank 1 SR-Bank, konserndirektør Liv Bortne Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge og controller Marianne Sommerro Evensen i SpareBank 1 Vestfold. Dessuten fortsetter siviløkonom Roar Nyhus og ansatterepresentant Bård Idar Kvam fra det tidligere styret i Glitnir Bank.
 
- Ansatte i Glitnir Bank ser frem til å bli en del av SpareBank 1 og kunne bidra med å skape verdier for våre nye eiere. Nå kan vi legge måneder med usikkerhet bak oss og igjen se fremover, sier hovedtillitsvalgt Bård Idar Kvam i Glitnir Bank.
 
 
Trondheim, 4. desember 2008.
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen, tlf 90 03 32 66
Adm. dir. Morten Bjørnsen i Glitnir Bank ASA, tlf 47 80 01 00
Informasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN, tlf 94 17 83 22

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner