SpareBank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SR-Bank - Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2006

SpareBank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 SR-Bank har gleden av å invitere til presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2006.
 
Adm. direktør Finn Haugan vil presentere SpareBank 1 Midt-Norges regnskap for 3. kvartal og øvrige representanter for bankens ledelse vil også være tilstede.
 
Viseadm.direktør Sveinung Hestnes og konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø vil presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
 
Presentasjonen vil bli avholdt
 
fredag 27. oktober kl 08.15
 
på Grand Hotel, rom "Speilen" (frokost serveres fra kl 0800).
 
 
Vi håper du har anledning til å delta og ber om påmelding innen fredag 20. oktober på e-mail til sophie.toch.eidsaune@smn.no eller telefon til 73 58 64 94.
 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at pressekonferanse for SpareBank 1 Midt-Norge avholdes i Trondheim, i bankens lokaler (hovedkontoret) kl 13.30 fredag 27. oktober.
 
 
Vi ser frem til et hyggelig møte.
 
Med vennlig hilsen


SpareBank 1 Midt-Norge                                     
SpareBank 1 SR-Bank
 
Finn Haugan
Sveinung Hestnes
adm.direktør
viseadm.direktør
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner