SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst


Stabil rentemargin
Fortsatt god vekst, men avtagende
- 13,6% vekst i utlån
- 5,4% vekst i innskudd
Godt salg av aksjeindeksert innskudd og utenlandsfond
Høy kostnadseffektivitet opprettholdt
God markedsutvikling

Solid vekst i inntekter og resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill. kroner. Resultatet er oppnådd som følge av fortsatt god vekst i driftsinntektene, høy kostnadseffektivitet og ingen økning i tap.

Konsernets utlån har hittil i år økt med 6,3% til 30,4 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 13,6%. Den sterke veksten i innskuddene fra privatmarkedet fortsetter og viste ved halvårsskiftet en 12-måneders vekst på 12%. For bedriftsmarkedet er innskuddene redusert og den totale innskuddsveksten på 12 måneders basis er 5,4%. Rentemarginen ved utgangen av juni utgjorde 2,59%. Dette er samme nivå som ved utgangen av 2. kvartal i fjor, men noe lavere enn ved årsskiftet. Sammenlignet med fjoråret er andre inntekter økt med 48 mill. kroner til 185 mill. kroner. Eksklusiv kursgevinster er 12-måneders veksten i andre inntekter på 27%. Mislighold og tap er fortsatt lavt.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde for 1. halvår 287 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,75%, en ytterligere forbedring målt mot tilsvarende tall ved utgangen av året på 1,81%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 47,1%, en forbedring på 5 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 24,9%. Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Stavanger, 10. august 1999 <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br> <br>Ytterligere opplysninger kan fås av adm. direktør Arne Norheim, tlf. 51 50 95 55, <br>viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf. 51 50 95 56 og finansdirektør Sveinung Hestnes, tlf. 51 50 95 58.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker