SpareBank 1 SR-Bank - Endelig regnskap 2001"Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2001 for banken og konsernet fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2001".

Kontantutbytte pr grunnfondsbevis for 2001 fastsettes til kr 19,- pr grunnfondsbevis. Det avsettes 78 mill kroner til utjevningsfondet.

Utbytte utbetales til de grunnfondsbeviseiere som er registrert som eiere pr 21. mars 2002. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 22. mars 2002. Utbytte utbetales 10. april 2002.

Foreløpig årsregnskap, offentliggjort 24. januar 2002, viste ett resultat etter skatt på 302 mill kroner. Endelig regnskap vedtatt av bankens styre 22. februar 2002 viser et resultat på 294 mill kroner etter skatt som er 8 mill kroner lavere. Endringen skyldes i sin helhet svakere resultat enn estimert i SpareBank 1 Gruppen AS.Stavanger, 21. mars 2002


SpareBanken Rogaland

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker