SpareBank 1 SR-Bank - fondsobligasjon er fulltegnet

SpareBank 1 SR-Bank annonserte tidligere i dag at man er i ferd med å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån. Det har vært god kjøpsinteresse for fondsobligasjonslånet og utstedt volum er 800 millioner kroner. Lånet er nå fulltegnet.
 
Som nevnt i børsmelding 25. september 2009 vil opptak av fondsobligasjon i denne størrelsesorden bidra til at SpareBank 1 SR-Banks kjernekapitaldekning ved utgangen av 2009 vil være om lag 9,5 til 10 prosent.
 
Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:
 
Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 51 50 94 37
Kyrre M. Knudsen, IR Manager, tlf 938 83 518
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner